• LUTY

     •  

      A już w lutym odbędzie się bal karnawałowy - 16.02 - w TŁUSTY CZWARTEK. 

       

       

     • Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

     • Szanowni Państwo,

      we współpracy z Miastem Katowice realizujemy projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

      Prosimy zatem o przekazanie poniższej informacji Państwa podopiecznym, ich rodzicom, nauczycielom, psychologom i pedagogom.

      W związku pandemią, ale nie tylko, znacznie wzrosła liczba kryzysowych i stresujących sytuacji dla dzieci i młodzieży, a co za tym idzie - zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Celem projektu jest pomoc m.in. w trudnych i stresujących sytuacjach, w relacjach przyjacielskich i rodzinnych, w radzeniu sobie ze stresem oraz w innych problemach zdrowotnych natury psychicznej.

      Z pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 r.ż,, zamieszkujący na terenie miasta Katowice, ich rodzice i opiekunowie prawni oraz nauczyciele i wychowawcy katowickich placówek. W ramach projektu pomoc psychologiczna oraz terapeutyczna są bezpłatne. Projekt finansowany jest ze środków Miasta Katowice.

       

       

      Miejsce realizowanego świadczenia:

       

      Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS           

      ul. Wincentego Pola 9/1A, Katowice

      Telefon:

      574-074-496 (wew. 3)

      Godziny rejestracji:

      10:00-18:00 od poniedziałku do piątku