• Majątek

    •  

     Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Przedszkole dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

     UCHWAŁA NR 994/00

     ZARZĄDU MIASTA KATOWICE z dnia 11.02.2000 r 
     Decyzja Nr GGM.7244/9/54/98

     oraz Decyzja Prezydenta Miasta Katowice  GM-IV.6844.2.3.2011.ŻA

     w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przedszkola położonego w Katowicach przy ul. Kormoranów 22 na rzecz Miejskiego Przedszkola nr92 w Katowicach

                                   011 - środki trwałe                                1 321 298,71 zł

                                  013 - pozostałe środki trwałe                     189 652,69 zł
                                  014 - zbiory biblioteczne                               8 959,14 zł
                                  021 - pozostałe wartości niematerialne
                                          i prawne umarzane jednorazowo            2 979,10 zł

      

     Majątek MP92 – stan na 31.12.2019r.


     Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

     Strona internetowa https://cuwkatowice.bip.gov.pl

     Udostępniający: mgr Agnieszka Krowicka
     Wytwarzający/Odpowiadający: mgr Agnieszka Krowicka                                                                                                     Wprowadzający: Wioleta Radwańska
     Czas udostępnienia: 26.04.2019r.
     Czas wytworzenia: 26.04.2019r.