• .Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dla Dzieci i Młodzieży

    •  

      

     Z dniem 1 kwietnia 2020 roku swoją działalność rozpoczęło 137 ośrodków

     środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i
     młodzieży.

     Ich pierwszorzędnym celem jest to, by problemy dzieci i młodzieży mogły być diagnozowane blisko miejsca zamieszkania oraz otoczenie ich opieką psychologiczną i psychoterapeutyczną.

     Nowy model wsparcia ma na celu stworzenie systemu opieki dla dzieci i
     młodzieży na trzech poziomach:
     - pierwszy poziomOśrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i
     Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
     , zatrudniające psychologów,
     psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych;
     - drugi poziom - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym
     można skorzystać z porady psychiatry;
     - trzeci poziom - Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki
     Psychiatryczne
     j (oddział psychiatryczny).

     Oferta ośrodka skierowana jest do dzieci i młodzieży (do 21 roku życia),
     które nie wymagają interwencji psychiatry, a:
     - borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi i mają trudności w relacjach z rówieśnikami, w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji,
     zachowań;
     - spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami
     komunikacyjnymi z rodzeństwem, rodzicami, nauczycielami;
     - doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych,
     psychosomatycznych;
     - są dotknięte przemocą domową;
     - odczuwają lęk wynikający np. z ilości materiałów otrzymywanych do
     nauki zdalnej, niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasisty,
     maturalnymi).

     Usługi świadczone są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i nie wymagają
     skierowania.
     W ramach ośrodka realizowane są: porady i diagnoza psychologiczna,
     psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoterapia rodzinna, wsparcie
     psychospołeczne, wizyty domowe i środowiskowe, wsparcie dla rodziców i
     opiekunów prawnych. W obecnej sytuacji epidemii porady udzielane są za pomocą systemów teleinformatycznych.