• .

    •  

      

     Przedszkole w roku szkolny 2016/2017 bierze udział w pilotażu dotyczacym koncepcji przedszkola promującego zdrowie i narzędzi do autoewaluacji działań.
     Cel pilotażu:
     1. Ocena koncepcji, standardów i zasad tworzenia przedszkola promującego zdrowie (PPZ)
     2. Sprawdzenie przydatności narzędzi do autoewaluacji działań w PPZ, w tym:
     - zrozumienia zapisów stwierdzeń w ankietach i arkuszach zbiorczych,
     - dostosowania proponowanych narzędzi do specyfikacji PPZ
     - stopnia trudności i czasochłonności badania poszczególnych aspektów funkcjonowania PPZ
     Wyniki pilotażu zostaną wykorzystane do opracowania ostatecznej wersji narzędzi. Zostaną one upowszechnione we wszystkich wojewódzkich sieciach i będą stanowić podstawę do ubiegania się przedszkoli o nadanie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie (po jego zatwierdzeniu przez MEN)

     certyfikat_1(1).docx

     program promocji zdrowia.doc

     W tym roku otrzymaliśmy prolongatę certyfikatu do 2020r.

     certyfikat_nowy.doc
     5 grudnia 2018r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość nadania Krajowego Certyfikatu Śląskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.                          Jesteśmy pierwszym przedszkolem w Polsce, które otrzymało takie wyróżnienie.

     Dziękujemy wszystkim - Rodzicom, Nauczycielom, Personelowi MP92, a w szczególności PRZEDSZKOLAKOM za zaangażowanie w przygotowania oraz za aktywny udział w naszym programie "Zdrowy Przedszkolak".