• Dzięki ankietowaniu rodziców i dzieci, wiemy co jest ważne w danym roku szkolnym. Dodatkowo korzystamy z licznych akcji, organizowanych przez SANEPID.

   Powyżej autowewaluacja Przedszkola Promującego Zdrowie

    • Nasze działania

    • Nasze działania są oparte o corocznie przygotowywany Plan Działań programu: "Zdrowy Przedszkolak".

     Dzięki ankietowaniu rodziców i dzieci, wiemy co jest ważne w danym roku szkolnym. Dodatkowo korzystamy z licznych akcji, organizowanych przez SANEPID.

      

     Propagujemy akcje, które organizuje SANEPID, które edukują nie tylko dzieci, ale też rodziców. Oto niektóre z nich. 

     W dniu 18 listopada 2023 r. obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

     W dniach 18-24 listopada 2022 r. obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy
     o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia
     w 2015 r.

     Kampanie te mają na celu zwrócenie uwagi na problem narastania oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u ludzi. Celem kampanii jest zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii i hodowli zwierzęcej.

     #pssekatowice  #Antybiotyki  #NarodowyProgramOchronyAntybiotyków

      

     Za_zyciem_-_plakat1.pdf

     Za_zyciem_-_plakat2.pdf

      

      

      

      

      

     Przedszkole w roku szkolny 2016/2017 bierze udział w pilotażu dotyczacym koncepcji przedszkola promującego zdrowie i narzędzi do autoewaluacji działań.
     Cel pilotażu:
     1. Ocena koncepcji, standardów i zasad tworzenia przedszkola promującego zdrowie (PPZ)
     2. Sprawdzenie przydatności narzędzi do autoewaluacji działań w PPZ, w tym:
     - zrozumienia zapisów stwierdzeń w ankietach i arkuszach zbiorczych,
     - dostosowania proponowanych narzędzi do specyfikacji PPZ
     - stopnia trudności i czasochłonności badania poszczególnych aspektów funkcjonowania PPZ
     Wyniki pilotażu zostaną wykorzystane do opracowania ostatecznej wersji narzędzi. Zostaną one upowszechnione we wszystkich wojewódzkich sieciach i będą stanowić podstawę do ubiegania się przedszkoli o nadanie Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie (po jego zatwierdzeniu przez MEN)

     certyfikat_1(1).docx

     program promocji zdrowia.doc

     W tym roku otrzymaliśmy prolongatę certyfikatu do 2020r.

     certyfikat_nowy.doc
      

     5 grudnia 2018r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość nadania Krajowego Certyfikatu Śląskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.                          Jesteśmy pierwszym przedszkolem w Polsce, które otrzymało takie wyróżnienie.

     Dziękujemy wszystkim - Rodzicom, Nauczycielom, Personelowi MP92, a w szczególności PRZEDSZKOLAKOM za zaangażowanie w przygotowania oraz za aktywny udział w naszym programie "Zdrowy Przedszkolak". 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     "Zajęcia ruchowe"

     Uwielbiamy różne formy ruchu! Od spacerów i zabaw na świeżym powietrzu . Odwiedzamy często pobliski las i park T. Kościuszki. W naszym przedszkolu odbywają się też raz w tygodniu zajęcia ruchowe, prowadzone przez fizgoterapeutę. Mamy też do dyspozycji "Magiczny dywan", który prowokuje dzieci do radosnej zabawy.

       

      

           

      

     Edukujemy też inne przedszkola i rodziców

     Informujemy naszych rodziców o wszystkich naszych działaniach - od zajęć po jadłospis. Czasami proszą nas o przepisy przedszkolnych dań. Z edukacją zdrowotną pragniemy także wychodzić do lokalnego śrowiska poprzez organizowanie różnorodnych konkursów. W tym roku zorganizowaliśmy konkurs Ogólnopolski, skierowany do przedszkoli, noszących imię Wandy Chotomskiej: "Kino w łazience".

     Dnia 17 maja w naszym przedszkolu odbył się międzyprzedszkolny konkurs: "Dbamy o nasze zdrowie". Pierwsze miejsce zajęło MP75 w Katowicach. Gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą zabawę! 

     ------------------------------------------------------------------------------------

      


     Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

     -------------------------

     Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

     -------------------

     Działania projektowe mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

     ---------------------

     Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

     ----------------------

     ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU! 31.05.!

     swiatowy_dzien_bez_tytoniu.pdf

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PISMO DOTYCZĄCE WSZAWICY - SANEPID

     Pismo_dot._wszawicy_-_link_do_strony_internetowej(1).pdf

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     RUSZAMY Z AKCJĄ: "ŁAP SŁOŃCE Z GŁOWĄ!"

      

     Upały sprzyjają omdleniom i zasłabnięciom. Wartyo wiedzieć, co robić, by nam się to nie przydarzyło, ale też co zrobić - gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy!

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach
   • 32 - 251 - 63 - 60
   • 40 - 521 Katowice ul. Kormoranów 22 Poland
   • Agata Krystek - Jadwiżuk tel. 32 - 606 - 13 - 23 e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl
   • https://mp92.bip.gov.pl/
  • Logowanie