• Ramowy rozkład dnia

    • RAMOWY ROZKŁAD DNIA

     Miejskiego Przedszkola Nr 92

     im. Wandy Chotomskiej w Katowicach

      

      

      

     700– 800

      

      

     Schodzenie się dzieci

     Zabawy swobodne

     Praca  z dziećmi w małych grupach, stymulacyjno – wyrównawcza

      

     800– 900

      

      

     Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań

     Zestaw ćwiczeń porannych

     Zabiegi higieniczne

      

     900– 930

      

     Śniadanie

     Zabiegi higieniczne

     930– 1100

      

     Zajęcia dydaktyczne

     Zabawy ruchowe i zestawy ćwiczeń gimnastycznych

     Zajęcia umuzykalniając

     Spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym

     Zabiegi higieniczne

     1100– 1120

      

     II-gie śniadanie

     Zabiegi higieniczne

     1120– 1330

      

     Zajęcia dydaktyczne /utrwalające/

     Zabawy umuzykalniające

     Gry i zabawy ruchowe w sali lub na dworze

     Czynności opiekuńcze samoobsługowe i organizacyjne – czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela

     Zabawy swobodne

     Zabiegi higieniczne.

       1330– 1400

      

     Obiad

     Zabiegi higieniczne

     1400– 1700

      

      

     Zajęcia dodatkowe

     Czytanie literatury dziecięcej dzieciom lub słuchanie słuchowisk

     Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci i nauczyciela

     Praca z dziećmi w małych grupach - czas do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela

     Rozchodzenie się dzieci

     Kontakty indywidualne z rodzicami

                          

                            Godziny nieodpłatne w tym realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

                                Godziny odpłatne wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach
   • 32 - 251 - 63 - 60
   • 40 - 521 Katowice ul. Kormoranów 22 Poland
   • Agata Krystek - Jadwiżuk tel. 32 - 606 - 13 - 23 e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl
   • https://mp92.bip.gov.pl/
  • Logowanie