• Regulamin przedszkola

    • REGULAMIN DLA RODZICÓW

      

      

     1. PRZEDSZKOLEJEST CZYNNE PRZEZ 5 DNI W TYGODNIU W GODZINACH:  7:00 – 17:00.
     2. DZIECI PRZYPROWADZIĆ NALEŻY DO PRZEDSZKOLA  DZIECI DO GODZINY 8:00, A W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 8:30.
     3. RODZICE PRZYPROWADZAJĄ I ODBIERAJĄ DZIECI OSOBIŚCIE. NIE WYDAJE  SIĘ DZIECI NIEPEŁNOLETNIEMU RODZEŃSTWU ORAZ OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM.
     4. RODZICE ODDAJĄ DZIECI OSOBIE DYŻURUJĄCEJ W KORYTARZU I NIE WCHODZĄ DO SALI.
     5. NAUCZYCIELKI UDZIELAJĄ INFORMACJI W WYZNACZONYCH DNIACH  I GODZINACH.
     6. KAŻDE DZIECKO POWINNO POSIADAĆ PAPUCIE ORAZ PODPISANĄ SZCZOTECZKĘ DO ZĘBÓW I KUBEK.
     7. PERSONEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY PRZYNIESIONE PRZEZ DZIECI (NP.: ZABAWKI; SŁODYCZE).
     8. DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ ZA PRZEDSZKOLE.
     9. RODZICE MOGĄ ZREZYGNOWAĆ/ZMIENIĆ DEKLARACJĘ WARUNKÓW POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU Z ZACHOWANIEM MIESIĘCZNEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA.
     10. UBIÓR DZIECKA POWINIEN BYĆ DOSTOSOWANY DO POTRZEB DZIECKA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH (MOŻE ULEC ZABRUDZENIU), NIE ZAGRAŻAĆ BEZPIECZEŃSTWU (SZELKI, AGRAFKI).
     11. NIE MOŻNA PRZYPROWADZAĆ DO PRZEDSZKOLA DZIECI CHORYCH, NIE PODAJEMY LEKARSTW.
     12. DZIECI MŁODSZE NALEŻY ZAOPATRZYĆ W DODATKOWĄ BIELIZNĘ.
     13. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ POWIADOMIĆ O DŁUŻSZEJ NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU.
     14. Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODNIE  Z REGULAMINEM OGRODU.
     15. PROSIMY NIE PRZYPROWADZAĆ NA ZEBRANIA I ZAJĘCIA OTWARTE MŁODSZEGO RODZEŃSTWA.
  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach
   • 32 - 251 - 63 - 60
   • 40 - 521 Katowice ul. Kormoranów 22 Poland
   • Agata Krystek - Jadwiżuk tel. 32 - 606 - 13 - 23 e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl
   • https://mp92.bip.gov.pl/
  • Logowanie